БЕСПЛАТНА ДОСТАВА ЗА СИТЕ НАРАЧКИ НАД 800 МКД

Политика на приватност

За успешно да ги обработиме нарачките, потребни ни се име и презиме на нарачателот, адреса на живеење, email адреса и број на телефон. Со помош на овие податоци можеме да ја испорачаме Вашата нарачка преку курирската служба со која што соработуваме.

Се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на нашите клиенти. Ги собираме само неопходните податоци за корисниците и податоците неопходни за достава на нарачката.

Податоците кои ги внесувате при плаќањето од Вашата платежна картичка не се зачувуваат во нашиот систем и плаќањето не се врши директно кон нас. Трансакциите се процесираат преку платежниот систем на банката со која соработуваме. Кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците од Вашата платежна картичка, истите се процесираат преку безбедносниот протокол на банката и за нас не се видливи.

Личните податоци кои ги оставате при креирање на нарачка на нашата веб страна не се споделуваат со трети лица освен кога за тоа постои законска обврска како што е определено согласно со важечките прописи за заштита на личните податоци.

За потребите на испорака на нарачаните производи до нарачарелот ќе биде ангажирана овластена компанија за вршење на поштенски услуги, истите како обработувачи се обврзуваат да обезбедат заштита на личните податоци кои е потребно да бидат обработени во процесот на доставување на пратката.

0